20150918214655b1b.jpg 焼きたて宇治抹茶チーズタルト05@PABLO 2015年08月